סיכום הכנס השנתי 2022 – עולם בהפרעה פשוט לא יהיה, יהיה לא פשוט

הסיכום כולל שלושה חלקים:

 • רקע ומחשבות לקראת הכנת הכנס.
 • סיכום הכנס הנוכחי, שהתקיים ביוני 2022.
 • המלצות ומחשבות קדימה.

 ………………………………………………………

 • נושאים הקשורים למהות הכנס ונושא הכנס

 • בבניית הכנס הייתה מחשבה לבנות התנסות ולאפשר למידה בדרכים חדשות, בהן פחות התנסינו בכנסים בעבר, יחד עם רצון "לתפוס" את רוח התקופה, בה עדיין קיימת אי וודאות גדולה ורצון להתחדש, ללמוד מהתקופה שעברנו, לייצב דברים ולבנות יכולות חדשות.
  אי הוודאות הייתה מרכיב בולט לאורך ההכנה; מצב הקורונה, שנראה כי "יצאנו ממנה", אך היא שבה והופיעה במופעים שונים (אומיקרון, AB5 ועוד), ביטחון המדינה תחת יירוטים חוזרים וחשש כי המצב עומד "להתחמם", אי וודאות הקשורה למלחמה באוקראינה והשפעתה על העולם ועל חיי כולנו, והשפעות נוספות, חברתיות, ואלה הקשורות לבחירות חוזרות ולממשל בישראל.

 • נושא מרכזי בכנס שבא לידי ביטוי דרך ההתנסות של History of the Future , במבנה הכנס עצמו, וכן בתהליך מקביל בעבודת הצוות המכין לאורך הדרך – הוא נושא הסמכות. אחת ההשפעות של התקופה קשורה לנושא הסמכות, שעובר תהפוכות, ובחוויה של כולנו זה "כבר לא אותו דבר"… הן מבחינת הנוכחות/הריחוק של הסמכות, ההערכה שרוכשים או לא רוכשים לסמכות (מהות הטרנספרנס…), הן מבחינת הצורך לבזר סמכות, לאפשר עבודה במוקדים מרוחקים בהם מתפתחת סמכות מקומית או נלקחת סמכות פנימית, והן מבחינת סוגי מומחיות שמתפתחים והמנהל אינו בקיא בהם, אך צריך לנהל אותן, ליצור מחויבות ושייכות. במקביל לכך משפיעות תפיסות הקשורות לקהילה וקהילתיות, שם הסמכות מוחזקת או מחולקת, או נתונה לחוללות של רבים, ובעצם – כל אחד יכול להשפיע (לנושא "קהילה" יש ביטויים ויישומם רבים בפני עצמו).
  העדר הסמכות בהתנסות של ה-HOTF  אולי הובילה לכך שהתנסו במצבים שונים בקבוצה – חלק אולי היו ב-play וחלק הלכו למקום קונקרטי, חלק התנגדו וחלק חוו קונפליקט ביניהם, ועוד.
 • הרצאתו של פרופ' משה הלברטל "השבירות של האנושיות: עולם בהפרעה" נתנה עומק וחיבור בין נושאים אחדים הרלבנטיים לכנס. נראה כי להרצאה כזו יש איכות בפני עצמה, והיא גם משמשת כחומר רקע והשראה להמשך העבודה בכנס (ניסיון משני הכנסים האחרונים).

 • הג׳אגנלינג – פעילות ששילבנו כדרך המאפשרת מעבר גבול יצירתי לתוך הכנס וחיבור לחווית העולם בהפרעה דרך התנסות חוויתית משחקית.
 • רחבת הריקודים בערב הראשון – המשתתפים יכלו ליטול סמכות ולהשתתף באופן פעיל בהכנת הפלייליסט לקראת הערב.
 • מטריצת החלימה החברתית – התקיימה בבוקרו של היום השני, ואפשרה התבוננות על מצב הכנס והעלאות מחשבות נוספות ביחס לכנס והקהילה והתבוננות אישית.

 • History of the Future אישי – יחידת זמן שנועדה בעיקר לעיבוד ואינטגרציה של הלמידות האישיות בכנס. מטרה נוספת הייתה לחבר בעוד רמה את חברי הקהילה, דרך השתתפות בקבוצות קטנות ושיח יותר אינטימי על נושאים שהם אישיים יותר.

………………………………………………………

 • סיכום הכנס הנוכחי – 2022

 • נראה היה כי כותרת הכנס "עולם בהפרעה, פשוט לא יהיה, יהיה לא פשוט" היא כותרת שאנשים יכלו להתחבר אליה, או בכל מקרה עוררה אותם למחשבה או תהליך רגשי כלשהו. במובן זה היא העלתה "חומרי עבודה" רבים שחלקם התבטאו בתכנים וחלקם בתהליך שהתרחש לאורך הכנס.

 • חברי צוות ההכנה של הכנס יצאו בתחושה טובה ואף בגאווה מסוימת על היצירה, ההכנה וההובלה של הכנס המורכב הזה (נושא, תכנים, עיתוי ועוד). היו רגעים לא קלים בהכנה (למשל, צורך לקבל החלטה על מעבר מקום בשל העדר תעודת כשרות בנווה שלום, ובכך נלקחו בחשבון צרכים של חלקי אוכלוסיה שונים של החברים בקהילה ואפשרות למשתתפים דתיים להרגיש נח להגיע לכנס), היה הרבה חופש דעה וחופש מחשבה, אי הסכמות והתכנסות לקבלת החלטות. במהלך העבודה נוצרה הכרות טובה יותר בין חברי צוות הכנס, שביציאה לדרך לא הכירו זה את זו.

 • היה צורך להחזיק את הנושאים הרבים במקביל (מולטי אג'נדות);
  נושא הקהילה, משמעות בוגרי התוכנית ומוריה (ניסוח מפריד ולא מחבר לקהילה אחת), תכנים לא קלים, חרדות של התקופה ושל הכנס ונושאים תפעוליים לא פשוטים, עד הרגע האחרון (למשל, חישובי התשלום למלון צובה).
  לכל פניה שלנו קיבלנו "רוח גבית" ותמיכה ממנהלות הקהילה (נרית ומלי), וכן מצוות ההיגוי של הקהילה, ששמשו מעין "מעגל תמיכה שני". תודה על כך.

 • במחשבה על עולם בהפרעה אחד הנושאים המרכזיים הינו נושא הסמכות והמנהיגות. מה המשמעות של מנהיגות והובלה בתקופה זו של אחרי הקורונה, התהליכים החוזרים של הבחירות בארץ, ועוד?
  הכנס נבנה עם כמה חלקים המאפשרים חקירה של מנהיגות אחרת (ההתנסות של History of the Future, חלקים בהרצאה, עבודה עם ג'אגלר כחלק התנסותי המעביר גם מסר…).
  דוגמאות אחדות:
 • בהתנסות HOTF עלתה כמיהה לסמכות – להנהלה, אך פעילות הקבוצות הוגדרה כאוטונומית, ולמעשה לא היה "ניהול" של הנהלה בהתנסות, מעבר להגדרת המשימה, הטריטוריה והזמנים. בתגובה לכך עלו בקשות, ציפיות, טענות, עולם רגשי מלא כלפי הנהלה "לכאורה" של ההתנסות… (כשבעצם לא הייתה כזו). נראה שאנחנו פועלים מתוך סכמות קיימות שמוטמעות בנו, שממשיכות לייצר תהליכי ייחוס והשלכה גם כלפי ה"מקום הריק" של הסמכות.
 • בכל קבוצה התפתחה הובלה שונה, מבחינת סגנון ותוצרי העבודה.
 • קבוצות למידת עמיתים – הביאו לידי ביטוי לקיחת סמכות של משתתפי הכנס (גם המציג/ה וגם הנתב/ת), ואולי ייצגו יחידת עבודה שבה מתקיימת לקיחת סמכות פנימית. הייתה שביעות רצון גבוהה ממפגשים אלה.
 • דוגמה נוספת להתייחסות לנושא הסמכות התרחשה בתהליך המקביל שעברנו בצוות הכנס (למשל, תחושה של חופש פעולה, חופש דעה ואפשרויות ליוזמה, בצד "יש מי שמקבל החלטות").

 • עבודת צוות (בהעדר מנהיגות) – נושא נוסף שגם הוא עובד בהתנסות של HOTF. בכל קבוצה התפתחה עבודה שונה, אחת הקבוצות לא היתה במשימה (לקחה את התוכנית כארגון עליו נעשתה החקירה, למרות שהוגדר שאיננו  עובדים על התוכנית או הקהילה). בקבוצה נוספת התפתח קונפליקט (תפישות שונות) בין אחת המשתתפות לבין יתר חברי הקבוצה והיה עליהם למצוא דרך להכיל ולכלול את המשתתפת לאורך מפגשי ההתנסות למרות אי ההסכמות.

 • החלפת המיקום של הכנס (מנווה שלום למלון צובא) – החלטה שהיה קשה לקבל, לאחר שהבנו שהאוכל בנווה שלום אינו כשר. עם כל הקושי במועד המתקדם בו עלינו על הנושא, הייתה הרגשה שזה "הדבר הנכון לעשות" כדי לכלול (to include) גם את חברי הקהילה הדתיים.

 • נושא האתיקה – גם הוא קיבל מקום מודגש במהלך הכנס ויתכן שגם הוא תגובה (Reaction) לנושא המנהיגות – טענות שהופנו אל צוות הכנס בעקבות הקרנת תמונות של המשתתפים במסך הנמצא מחוץ לחדר העבודה שלנו, וכן טענות למנחי החלימה החברתית לגבי תיעוד במחשב במהלך מפגש החלימה. הדגשה של אחת המציגות לדיסקרטיות רבה לבי הצגת המקרה שלה (ואולי דברים נוספים).

 • לקיחת הסמכות הפנימית – תהליך שהתרחש בין היום הראשון ליום השני – ממצב של הפניית אצבע מאשימה וטענות כלפי צוות הכנס, למצב בו ביום השני עלו קולות אחדים המכוונים להתבוננות על המתרחש ונקיטת עמדה או פעולה של כל מי שיש לו נושא שחשוב לו (ולא הפניית טענות או רצונות או הצעות כלפי הסמכות, ציפייה שהסמכות "תחבר אותם רגשית" למשימה, ועוד).
  שינוי זה מייצג במונחי ביון גם את המעבר מ- Dependency  BA ל- Work.

  נראה שעם השינויים המתחוללים סביבנו בנושא המנהיגות (לקיחת הסמכות) גם הנושאים של ניהול המשימה, עבודת צוות ואתיקה אמורים להיחקר – כיצד ומי יחזיק אותם? וכן, לקיחת הסמכות האישית – באיזה אופנים תיעשה ומה המשמעויות שלה: ריבוי מנהיגים? תחרות? קבלת החלטות, ועוד).
 • הכנס השנתי של קהילת התוכנית נראה מקום טוב ונכון לחקירת התמות הללו – הן לאור האיכות והרצינות של המשתתפים, והן לאור הכלים והשפה המשותפת הקיימים לרשות כולנו.

……………………………………………………………

 • מחשבות ותובנות לעתיד

 • היקף המשתתפים בכנס – מוגבל.
  משתתפי הכנס מגיעים מתוך "עולם סגור " של נרשמים מבין בוגרי התכנית, שלא כולם בקשר עם התוכנית ועם קהילת הבוגרים אחרי שנים אחדות, ומתוך צוות המורים, שלא תמיד יכול/מחוייב להגיע. לכך יש משמעויות הן מבחינת המציגים בכנס, כמות המשתתפים שאינה יכולה להיות גבוהה מאוד, והאפשרות של הכנס לייצר "הכנסה" כלשהי לטובת המשך השנה, או אף לכסות את עצמו.

 • תמחור עלות ההשתתפות – צריך בלאנס עדין בין ההוצאה הממשית למשתתף ולבין מה שגובים מכל אחד (בהרשמה מוקדמת ובהרשמה מאוחרת יותר), ולא פשוט להגיע לכך לאור מספר משתתפים סביב 40…

 • שמירת מקום במלון לפי תאריכי הכנס – כדאי לשמור מראש כי המקומות נתפסים הרבה זמן מראש.
  במלון צובא – בסך הכל מומלץ להגיע שוב, בהינתן תשומת לב לכל הדברים הבאים –
  א) קיבלנו שירות מדהים תוך כדי הכנס עצמו.
 • עריכת ההסכם שנעשה מראש דרש הקפדה על כל שורה וכל אות שנכתבה שם כי הם מכניסים סעיפים שיש להם משמעות כספית לאחר מכן. צריך לדעת  מה רוצים, לשלוח הכל בכתוב (מייל או מסמך מפורט),  ולדאוג שההזמנה תבטא את זה (כולל מועד אחרון אפשרי לביטול מוקדם ללא עלות, למידת הצורך).
 • החשבון הסופי היה "מנופח" ב-150% ממה שהיה צריך להיות, לכאורה בגלל טעויות של מי שערכה אותו והייתה חדשה, כך הם אמרו…(וזה גורם חדש ונפרד מהגורם מולו עושים את ההזמנה)… ולכן שוב, צריך לעבור על כל האותיות הקטנות אל מול הבקשה שנסגרה מראש (ותוספות/שינויים שהיו במהלך הכנס, אם היו).
 • עבודה מול רפאל – העבודה הייתה טובה מאוד. היא מסייעת, מציעה מניסיונה… המון תודות לה!

 • חשוב הקשר עם צוות ההיגוי של הקהילה, ובעיקר ביסוס יחסי עבודה עם מנהל/י הקהילה בתקופת ההכנה לכנס, ליידוע, התייעצות, ראיית התמונה הכוללת של הקהילה, רוח הדברים, פעילויות, וכד'.

 • הכנס אינו מתמקד בקהילה, אך נראה כי דווקא העדר זה עלול לעורר חרדה ומתח, ואף התייחסות ישירה לקהילה ברגעים שונים של הכנס, לגבי עתיד הקהילה, לקיחת תפקיד בקהילה, בדידות בתפקיד, אנשים שמלאו תפקיד ומה קורה איתם לאחר מכן, ועוד. כדאי שתהיה מסגרת נוספת שתוכל להכיל את כל אלה.

 • השפה והחשיבה הפסיכואנליטית – עלתה כמיהה לשימוש רחב יותר בשפה ובחשיבה הפסיכואנליטית בהקשר לעבודה עם ארגונים.

…………………………………….
צוות הכנס
: בעז גסטהלטר, טל אלון (מנהלי הכנס במשותף), עופר אופיר, רונן דרורי, איריס סגל, עדה שפיצר.

כתבו (גם בעקבות סיכום הצוות): בעז גסטהלטר וטל אלון.

שתפו את הפוסט ברשת!
רק משתמשים רשומים יוכלו לצפות בו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

לתגובה

אולי יעניין אתכם גם

פוסט קהילה

בין המערכת הרוטטת לאישי ולקהילה

המערכת רוטטת, האישי מתערער. המקף מצליח להפריד עבור אלו שבוחרים שלא להיות מושפעים מהרטט של המערכת אבל מצמיד צימוד קשיח את האחרים. הפרט והאישי מוצפים.

פוסט קהילה

כנס קהילה 2022- מחשבות בעקבות

הכתוב מטה אינו סיכום הכנס ולא נכתב בשם צוות הכנס אלא מהווה את עמדתי בלבד יום לפני פתיחת הכנס פרצה שריפה בהרי ירושלים, בדרכי לקיבוץ

נגישות

תנאי שימוש באתר

קהילת הבוגרים

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.